DİLATASYON

Expansion Joint Profile

 Expansion Joint Profile

Dilatasyon İzolasyonu

Dilatasyon İzolasyonu

Dilatasyon Derzi

Dilatasyon Derzi

Dilatasyon Çıtası

Dilatasyon Çıtası

Dilatasyon Bandı

Dilatasyon Bandı

Dilatasyon Fugası

Dilatasyon Fugası

Dilatasyon NedirDilatasyon; Gelişmiş yapı teknikleri, mühendislik çalışmaları ve teknik konuları incelediğiniz zaman, karşımıza Dilatasyon nedir diye bir soru çıkabilir. Dilatasyon, yüksek katlı ve oturma alanı geniş yapılar tasarlanırken yapının oturduğu zemindeki farklılıklar ve sıcaklık değişimlerinden dolayı meydana gelen genleşme ve kısalma hareketlerinin yapıya zarar vermesini engellemek amacıyla yapılarda bırakılan boşluklara verilen isimdir. Bu gibi durumlarda yapılar tasarlanırken tek bir blok halinde inşa edilmek yerine iki, üç veya daha fazla ayrı bloklar olarak tasarlanır ve her blok arasına statik projenin gerektirdiği ölçüde 5cm, 10cm, 15 cm vb gibi ölçülerde boşluklar bırakılır. Bırakılacak olan boşluk miktarını zeminin cinsi ve farklılıkları ile yapının yüksekliği belirler.
 
Tüm farklı malzemelerin ısı değişimlerine karşı farklı miktarlarda genleşme ve büzülme kapasiteleri vardır. Betonarme ve çelik yapılar da sıcaklık değişimi, yaz-kış ısı farklılıkları, gece-gündüz sıcaklık farklılıklarından dolayı genleşme ve kısalma eğilimi gösterirler. Bu nedenle geniş ve çok katlı yapılarda tasarım aşamasında dilatasyon boşlukları bırakılır. Bu boşluklar daha sonra uygun dilatasyon profilleri ile kapatılır.
 
Bütün mühendislik çalışmaları ve teknik altyapı oluşumu ve fizibilite çalışmalarında da Dilatasyon nedir ve sonuçları tam olarak nelerdir? Bu tür konular çalışma projesi içine dâhil edilir. Proje üzerinde çalışan mühendislerin Dilatasyon nedir ve sonuçları tam olarak nelerdir? Bunları hesaplayarak, projeleri amacına daha uygun bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle çelik yapılar ve içeriğinde metal bulunan yapıların, genleşme ve kısalma durumlarının net bir şekilde ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Bugün yapı teknikleri ve özellikle mimari çalışmaların son derece önemli sonuçlar ve yapılar ortaya koyduğu sistemlerde, Dilatasyon nedir ve ortaya çıkardığı sorunlar da detaylı bir şekilde incelenmektedir.
 
Proje oluşturulması konusunda her türlü ayrıntı dikkatle incelenirken, ortaya çıkarılacak eserin, ilerleyen zamanlarda sorun çıkarmaması gerçekten bütün projelerde büyük önem taşımaktadır. İnşaatlar ve köprü, yol gibi pek çok projede de dikkat çeken bu uygulama sayesinde, yerinde ve zamanında öngörü oluşması, muhtemel problemleri ortadan kaldıracaktır. Son yıllarda inşaat teknikleri üzerine çok daha yeni ve anlamlı çalışmalar yürütülürken, fabrikasyon sistemler ve metal içerikli yapılanmalarda hava sıcaklığına göre esneme paylarının hesaplanması, ilerleyen zamanlarda sorun çıkmasın anda önüne geçmektedir.

Dilatasyon Derzi; Farklı ölçülerdeki bina ve büyük yapıların belirli kısımdlardan bölünüp ikiye ayrılarak çalışmasını sağlayan yapısal boşluklara dilatasyon derzi denir ve yapı düzensizliklerini ortadan kaldırmak için uygulanırlar. 

Dilatasyon İzolasyonu; yapıların arasına yerleştirilen dilatasyon derzleri su yalımı açısından büyük önem azetmektedir. Bina ve yapılarda oluşabilecek kaçakların ortadan oluşmaması yalıtım detaylarının doğru yapılmasıyla sağlanmaktadır. Dilatasyon derzi uygulamasının kaliteli nitelikle olması gerekir ve sistem içerisinde kullanılan malzemelerin üç boyutlu hareketleri karşılıyor olması gerekir. 

Dilatasyon Fugası; yüksek katlı yapılarda ve oturma bölümü geniş yapılarda oluşturulurken yapının zeminindeki sıcaklık ve farklı sistemlerin değişime uğramasından dolayı oluşan genleşme veya kısalma gibi durumların yapılara zarar vermesini engellemek için yapılarda oluşturulan boşluklardır.